Glavni » poslovanje » Razlika između operativnog troška u odnosu na kapitalni rashod

Razlika između operativnog troška u odnosu na kapitalni rashod

poslovanje : Razlika između operativnog troška u odnosu na kapitalni rashod
Operativni trošak nasuprot kapitalnom rashodu: pregled

Operativni trošak (OPEX) je trošak potreban za svakodnevno funkcioniranje poslovanja. Suprotno tome, kapitalni trošak (CAPEX) je trošak koji tvrtka ima radi stvaranja koristi u budućnosti. OPEX i CAPEX tretiraju se sasvim drugačije u računovodstvene i porezne svrhe.

Poslovni rashodi

Operativni troškovi su troškovi nastali u toku redovnog poslovanja, kao što su opći i administrativni troškovi, istraživanje i razvoj, te troškovi prodane robe. Operativne troškove mnogo je lakše razumjeti konceptualno nego kapitalne troškove jer su dio svakodnevnog poslovanja poduzeća. Svi operativni troškovi knjiže se u računu dobiti i gubitka tvrtke kao troškovi u razdoblju u kojem su nastali.

OPEX pokriva širok spektar troškova, od uredskog materijala i putnih troškova i troškova distribucije do naknada za licenciranje, komunalije, osiguranja imovine i poreza na imovinu. Ako se oprema iznajmljuje umjesto kupljena, to se obično smatra operativnim troškom. Opći popravak i održavanje postojećih osnovnih sredstava kao što su zgrade i oprema također se smatraju OPEX-om, osim ako poboljšanja povećavaju vijek trajanja imovine.

U vođenju svog poslovanja, tvrtka ponekad ima mogućnost da li će imati operativni trošak ili kapitalni trošak. Na primjer, ako je tvrtki potrebno više prostora za pohranu podataka za smještaj njenih podataka, ona može uložiti u nove uređaje za pohranu podataka kao kapitalni trošak ili iznajmiti prostor u podatkovnom centru kao operativni trošak.

Operativni troškovi i kapitalni troškovi tretiraju se sasvim drugačije u računovodstvene i porezne svrhe.

Kapitalni rashodi

Kapitalni izdatak nastaje kada poduzeće troši novac, koristi kolateralu ili preuzima dug za kupnju nove imovine ili uvećava vrijednost postojeće imovine uz očekivanje da će dobiti pogodnosti duže od jedne porezne godine. Kapitalni izdatak u osnovi predstavlja ulaganje u posao. Kapitalni rashodi evidentiraju se kao imovina u bilanci društva, a ne kao rashodi u računu dobiti i gubitka. Imovina se tada amortizira tijekom ukupnog vijeka trajanja sredstva, s troškovima razdoblja amortizacije koji se knjiže u računu dobiti i gubitka, obično mjesečno. Akumulirana amortizacija evidentira se u bilanci društva kao zbroj svih troškova amortizacije, a smanjuje vrijednost imovine tijekom vijeka trajanja te imovine.

Primjeri kapitalnih troškova uključuju kupnju osnovnih sredstava, poput novih zgrada ili poslovne opreme, nadogradnju postojećih objekata i kupnju nematerijalne imovine, poput patenata.

Ključni odvodi

  • Operativni troškovi su troškovi nastali u toku redovnog poslovanja, kao što su opći i administrativni troškovi, istraživanje i razvoj, te troškovi prodane robe.
  • Kapitalni izdatak nastaje kada poduzeće troši novac, koristi kolaterala ili preuzima dug za kupnju nove imovine ili dodavanje vrijednosti postojeće imovine.
  • Primjeri kapitalnih troškova uključuju kupnju osnovnih sredstava, poput novih zgrada ili poslovne opreme, nadogradnju postojećih objekata i kupnju nematerijalne imovine, poput patenata.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.
Preporučeno
Ostavite Komentar